GRUND vårt baspaket

 

GRUND vårt baspaket

Det vi kallar grundkonceptet, Ren disk och god hygien

Vad är anledningen till att Hygiengruppens koncept när det gäller att sälja produkter för att säkra hygienen och säkerställa ren disk till restaurangmarknaden.

  • Vi har valt de leverantörer som har bäst produkter och system. Diversey när det gäller kem/ rengöringsprodukter, Essity när det gäller hygienpapper, Vikan när det gäller redskap etc
  • Vår kunskap när det gäller att skapa ”ren disk” är längre fram än konkurrenterna. Vi har lång erfarenhet när det gäller att optimera diskmaskinen som är den största förbrukaren av kem i en restaurang.
  • Vår bredd, vi kan hjälpa till med allt man behöver för att säkerställa hygienen.
  • Vårt koncept med att erbjuda kunderna vattenrening till diskmaskiner och andra vattenburna maskiner. När det gäller diskmaskinerna så leder det till ett bättre diskresultat samtidigt som vi minskar kunderna förbrukning av disk och torkmedel. Bra utifrån miljöperspektivet/hållbarhet. Detta är en av våra USPAR
  • Vår närvaro hos våra kunder. Vi besöker våra kunder med en tät intervall, hjälper till  med att lösa olika problem och detta leder till att vi får en nära kontakt med kunden.
  • Vi kan hjälpa till med att skapa ett egenkontrollprogram åt kunden. Till detta har vi en underleverantör.
  • Vi hjälper till med utbildning om hur man diskar och sköter hygienen. Vi har något som vi kallar diskskola.

Exempel på hur ett kundbesök går till:

  • Säljaren besöker kunden i ett fastställt intervall allt från en ggr i veckan till en ggr i kvartalet beroende på vilken inköpsstorlek kunden har. Han gör en förebyggande service på diskmaskinen, i de fall någon förslitningsdel behöver bytas fixar han det. Han kollar upp vattenreningen och doseringen samt ser till att diskresultatet är på topp.

Efter kontrollen av diskmaskinen går hen igenom behovet av produkter kunden har till nästa besök. Hen skriver också en servicerapport som hen går igenom med kunden. Här tar han upp vilken betydelse det hen har justerat har för kunden samt föreslår den beställning av produkter kunden behöver.

Leveransen kommer dagen efter och i de fall kunden vill att vi plockar upp produkterna på lager gör vi det. Vi kallar det förrådsservice.

Akut besök

Om det mellan våra besök strular med diskresultat eller att maskinen ej fungerar ringer kunden oss. Det kan vara fel på dosering, diskmaskinen alternativt att personalen har diskat på ett felaktigt sätt. Vi är snabbt på plats och hjälper kunden. Är det ett större fel på maskinen ser vi till att han får rätt hjälp med reparatör. Detta ingår i vårt erbjudande.

Kunden kan även kontakta oss när det gäller andra problem att få rent eller om hen saknar någon produkt. Vi kan hjälpa till med alla typer av frågor när det gäller HYGIEN